Terug naar school bewegingsquiz

Doel:

Groepsvorming, nabespreken thuisonderwijs en weer starten op school

Opdracht:

Lees de stelling voor en laat de kinderen de beweging nadoen die past bij het antwoord. Ga daarna eventueel in op de antwoorden die zijn gegeven.