M3 verdeelsommen vertaalcirkel

Doel:

Oefenen met verdeelsommen in contextopgaven.

Oefenen met verschillende oplossingsstrategieën.

Opdracht:

Zorg ervoor dat de kinderen alleen of per twee een vertaalcirkel hebben. Open de verdeelsommen en lees samen de vraag voor. De kinderen gaan nu alleen of in tweetallen de som oplossen door één van de oplossingsstrategieën te gebruiken: materialen, tekenen, kale som, getallenlijn. Na een paar minuten bespreek je één van de oplossingsstrategieën van de kinderen door bij een groepje te gaan kijken. Daarna kun je de andere oplossingsstrategieën op het bord laten zien.