Getallenlijn kleurenspel

Doel:

Oefenen met het springen op een getallenlijn.

Oefenen met sprongen van 10 en huppen van 1.

Opdracht:

Thuisonderwijs: De kinderen leggen de uitgeknipte getallenlijnkaartje (met het kleurenvakje hier aan vast) op verschillende plekken in de kamer. De kinderen zorgen dat ze klaar zitten met het lege antwoordenblad. Vervolgens deel je het volgende bestand: antwoordenblad (4 bij 5 tabel met de getallen hierin). De kinderen gaan op zoek naar de getallenlijn die overeenkomt met het getal in het vakje. Voorbeeld: 24 staat links bovenin. Ze zoeken de getallenlijn die uitkomt op 24. Naast getallenlijn staat een kleurtje. Dit kleurtje gebruiken ze om het vakje links boven te kleuren.

Op school: Leg de uitgeknipte getallenlijnkaartje (met het kleurenvakje hier aan vast) op verschillende plekken in / buiten de school. De kinderen zorgen dat ze klaar zitten met het antwoordenblad (al gevuld met de getallen). De kinderen gaan op zoek naar de getallenlijn die overeenkomt met het getal in het vakje. Voorbeeld: 24 staat links bovenin. Ze zoeken de getallenlijn die uitkomt op 24. Naast getallenlijn staat een kleurtje. Dit kleurtje gebruiken ze om het vakje links boven te kleuren.