Getalbeelden in een getallenlijn

Doel:

Het herkennen van getalbeelden en deze kunnen koppelen aan de juiste plekken op de getallenlijn.

Opdracht:

Bewegend leren: Print en knip de kaartjes uit en leg deze verspreid neer in een afgebakende zone/ruimte.  Maak met stoepkrijt, pionnen of blokjes een getallenlijn t/m 10. De kinderen pakken een kaartje en leggen deze vervolgens op de juiste plek.

Je kan er ook voor kiezen om per soort: vingers, dominostenen enz. een getallenlijn te maken.