Beroepensplitsen

Doel:

groep 3: Het kunnen maken van splitsingen t/m 12.

groep 2: Het kunnen tellen van aantallen t/m 12.

Opdracht:

Bewegend leren: Print en knip de kaartjes uit en verspreid deze kaartjes over de ruimte waar je gaat spelen. Laat de kinderen van groep 3 een kaartje pakken en de splitsing oplossen. Hebben ze deze som opgelost dan gaan ze naar de juiste cijferposter en schrijven ze het cijfer correct op.  Vervolgens leggen ze het kaartje terug en pakken ze een nieuw kaartje. De kinderen van groep 2 die dit nog lastig vinden gaan aan de slag met tellen. De kinderen pakken een kaartje en tellen vervolgens het aantal personen op het kaartje. Ze rennen naar het juiste getal en schrijven het cijfer op.